Velkommen til TSI København

Bestyrelsen:
Formændene fra de enkelte afdelinger


- og forretningsudvalget (FU)

Dimitra
Sekretær

Svend Mandel
Kasserer

Lise
Formand

Gert
Næstformand

Hvem kan være medlem?

Som medlemmer af foreningen kan optages alle, der
fast eller midlertidigt er ansat under Skatteministeriet
eller i SKATS personaleorganisationer
- samt ansattes ægtefæller og samlevere

Formål

Foreningens formål er gennem udøvelse af idræt
at medvirke til oparbejdelse og vedligeholdelse af god fysisk form
samt at styrke kammeratskabet på SKATs arbejdspladser.

TSI's bank: Reg. nr. 1551 konto nr. 3189228