Referat TSI bestyrelsesmøde den 13. juni 2017


  1. Bordet rundt

  2. Aktivitetsdagen

  3. Ny formand for yogaafdelingen

  4. Kommunikation

  5. Evt.
Ad 1.

Billard og bowlingafdelingerne lukker ned. Billardlukningen skyldes, at samarbejdet med posten ikke længere fungerer og det er for dyrt at spille andre steder.


Bowling lukker ned da økonomien ikke hænger sammen. Det skyldes øget egenbetaling og faldende antal medlemmer. Bowling har haft gode resultater med to fjerde pladser. Der kommer en sidste regning i forbindelse med deres klubmesterskab og middag i den forbindelse.


Fiskeri. Preben meddelte at han ikke ønsker at fortsætte som formand. Så der skal findes en afløser.


Bordtennis. Sæsonen er slut. Der har været fine resultater. Nr. 2 i pokalen og meget tæt på en oprykning fra 3. division. Der er kommet en ny formand for FSKBK.


Atletik: Annette orienterede om kommende løb, i Aabenraa, Tour København, Grill-milen (Christianshavnermilen) og klubmesterskab den 20.9. Samt fine resulter i Bruxelles og i et kvindeløb med sejr.


Badminton: Sæsonen er slut. To hold er tilbage ved den nye sæson mens to hold bliver trukket ud fra TSI.


Yoga: Jan Damgaard vil gerne være ny formand for Yoga-afdelingen, nu hvor Kristine ønsker at trække sig. Dermed skal vi se os om efter en næstformand.


Styrke og motion:

Der kører træning to gange ugentligt frem til den 20.6. I efteråret er det planen at køre ca. 2 måneder, da erfaringen siger at senere udendørstræning ikke er efterspurgt.


Budget: Claus fortalte at økonomien ser god ud. Der er anvendt 22.000 kr. mindre i forhold til budgettet pt.


Dimitra fortalte at hende og Annette har lavet reklame for TSI på deres etager i Sluseholmen for at få nye medlemmer.


Formand: Karina fortalte, at der ikke har været tid til at arbejde på opgaven med at udvikle hjemmeside- og sharepointløsning. Karina oplyste at hendes hold vandt i Bike and Run i Rødovre efter meget tæt race.Ad 2) Aktivitetsdag


Der er styr på aktivitetsdagen. Jan står for at arrangere en badmintonturnering.


Ad3) Ny formand for yoga-afdelingen


Som nævnt vil Jan Damgaard gerne være ny formand og Lise Marie Bendixen er muligvis også interesseret.


Ad 4) Kommunikation

Som nævnt er der ikke sket det store med ny hjemmeside endnu pga. stort arbejdspres. Det er pt. ikke muligt at redigere i den gamle (nuværende hjemmeide), da den tidligere formand Henrik Koudal har adgangskoden til dette formål. Aftalt at Karina tager fat i Henrik.


På mødet var der afbud af:


Gert Høj

Jan Damgaard

Kristian Nielsen

Kristine Drachmann

Ulla Wille


Morten Lynggaard Hansen