DHL Stafetten afvikles ikke i 2020

Arrangørerne har meddelt, at det desværre ikke er muligt at gennemføre DHL Stafetten i år.
De regner dog med at vende stærkt tilbage næste år.
Vi vender tilbage med mere info i starten af 2021.
DHL afvikles på følgende datoer i 2021:
Aabenraa: onsdag den 25. august
Aalborg: 17.-18.-19. eller 24.-25.-26. august (Bekræftes endeligt senere)
Aarhus: 17.-18.-19. august
Odense: 17.-18.-19. august
København: 30.-31. august og 1.-2.-3. september

Royal Run afvikles ikke i 2020

På grund af covid-19-situationen aflyses Royal Run 2020.
Vi vender tilbage med mere info i starten af 2021.
Datoen for Royal Run 2021 er allerede på plads:
2. pinsedag, d. 24. maj, og den 17. maj i Grønland.
Værtsbyerne for Royal Run 2021 er de samme, som 2020:
Sønderborg, Odense, Aalborg, København/Frederiksberg, Nuuk og Rønne.