Golf - nyt

 

 

Nyt
13. februar 2012

Nyt fra Golf-afdelingen

Så er det tid til at tænke lidt Golf.

Først lidt reklame: DM under DFIF, afholdes i 2012, såvel individuelt som for par den 2. og 3. juni 2012. – se under Personaleforeninger,
SKAT Fritid &Idræts hjemmeside, DM-stævner i marts 2012, - golf – husk Tilmelding senest 17. april 2012.

Tilskud efter gældende regler iflg.
SKAT Fritid &Idræts hjemmeside + 50% stævnegebyr fra TSI København.

Dernæst en invitation til TSI-HOLDTURNERING I År 2012.

Denne holdturnering har samme propositioner som sidste år, altså med 7/8 HCP.

Husk at der er stadig plads til nye deltagere/hold.

Deltagerne skal være registreret under DGU og som aktive medlemmer af TSI København.
– kontakt evt. gerne andre kolleger end de der er på denne mailliste - vi kan stadig bruge flere TSI-medlemmer.

Der er ingen handicapgrænser.

Et hold vil bestå af 2 navngivne personer, der skal kunne fremvise gyldigt DGU-kort.

Vi vedlægger deltagefortegnelse fra sidste år, og i disse turbulente tider, hører vi gerne hvis der er sket ændringer.

Holdene bliver inddelt i puljer af 3-4 hold, hvor alle spiller mod alle.

Der spilles Fourball stableford. Dvs. alle fire spiller deres egen bold. Alle scores noteres, og bedste score på hvert hold pr. hul, er tællende som holdets score.

Damerne spiller fra rød tee og herrerne fra gul tee.

Det er altid Dansk Golf Unions seneste officielle oversættelse af Golfreglerne, der spilles efter.

Der er ingen turneringsgebyr, men spillerne betaler selv de respektive greenfees i turneringen.

Holdet, der i turneringsplanen er angivet som hjemmehold, kontakter det hold, der skal spilles med. Her aftales bane, spilledato og tidspunkt. Hjemmeholdet er ansvarlig for bookning af starttid på den bane, der aftales.

Vinderholdet er ansvarlig for indberetning af resultatet (tællende stablefordpoint for hvert hold) til turneringsledelsen.
Resultatet mailes til finn.hansen@skat.dk .

Puljekampe skal være afviklet senest på de fastsatte stopdatoer.

Ved puljer med 3 hold skal der afvikles 2 kampe inden 1. stopdato og 1 kamp inden 2.stopdato

Ved puljer med 4 hold skal der afvikles 2 kampe inden 1. stopdato og 2 kampe inden 2. stopdato.

Stopdatoer (seneste frist for mailen med resultat af rundens match).
1. runde - mandag den 3. juli
2. runde - mandag den 14. september

Belært af de første 2 sæsoner så AFTAL KAMPENE I GOD TID…..

Vinder af puljen:

Resultatet af hver puljematch pointgives med 2 kamppoint til vinderholdet, 1 kamppoint til hvert hold ved uafgjort, og 0 kamppoint til taberholdet. Puljevinder er det hold med flest kamppoint. Ved lighed i kamppoint, afgøres puljen ved størst forskel i tællende stablefordpoint (egne scorede – modstandernes scorede). Er der stadig lighed, vinder det hold med flest scorede stablefordpoint.

Puljevinderne mødes til FINALE, på dagen hvor også klubmesterskabet afvikles (mere herom senere). (forventes 22. eller 29. september 2012).

Bindende tilsagn om at deltage i turneringen, skal gives på mail senest den 17. marts 2012, til finn.hansen@skat.dk eller niels.bogoe@skat.dk 

Oplys:
 
Holdnavn Spillernavn DGU-reg Hcp Hjemmeklub Tlf - arb Tlf-mobil
             
             
             

Skulle der være en, der mangler en makker, så sig til.

Derudover vil vi sørge for løbende, at erindre jer om når der indbydes til Sjællands- Kreds- og DM-mesterskaber, ligesom vi allerede nu er inviteret til politiets årlige turnering, der i år afholdes onsdag den 26. september 2012, hvor der også i år er præmier at forsvare.

Husk også at TSI-København arrangerer Idrætsdag (planlagt til ultimo august/primo september 2012), hvor vi også forventer at golf er på som aktivitet.

Stadig gælder det også, at skulle I høre om andre turneringer, som vi kan deltage i, så lad os det vide.

Er der kolleger omkring jer, der gerne vil anskaffe sig et DGU-kort, hjælper vi gerne, prøv evt. at se på www.koebenhavnsfirmasport.dk/ .

God dag

Niels Bogø/Finn Lund Hansen

72385933/72382395

Finn Lund Hansen
finn.hansen@skat.dk